Bejelentés


Biológia Biológia minden korosztálynak


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Biológia meghatározás

A biológia a természettudományok eggyike.
A bios-természet és logos-tudomány szavakból ered a neve.A biológiának számos ága van a legfontosabb ágai:
Aerobiológia
Anatómia (bonctan)
Asztrobiológia vagy exobiológia
Állattan (Zoológia)
Entomológia (rovartan)
Biokémia
Bionika
Biogeográfia (életföldrajz)
Biomatematika
Bioinformatika
Biofizika
Biotechnológia
Élettan (Fiziológia)
Endokrinológia
Összehasonlító élettan
Növényélettan
Környezeti és ökológiai élettan
Elméleti biológia
Embertan (Antropológia)
Etológia (viselkedésbiológia)
Evolúcióbiológia
Fejlődésbiológia
Egyedfejlődéstan
Embriológia
Törzsfejlődéstan (filogenetika)
Genetika (örökléstan)
Populációs genetika,
Genomika,
Proteomika
Mitokondriális genetika
Hidrobiológia
Limnológia (édesvizek biológiája)
Immunológia
Individuális vagy idiobiológia
Járványtan (Epidemiológia)
Növénytan (Botanika)
Növénykórtan (fitopatológia)
Lichenológia (zuzmókkal foglalkozik)
Mikrobiológia
Bakterológia
Virológia
Molekuláris biológia
Morfológia (alaktan)
Mikológia (Gombatan)
Idegtudományok (neurológia, neurobiológia)
Neuroanatómia,
Idegélettan,
Biopszichológia vagy pszichobiológia
Neurokémia, neurofarmakológia, pszichofarmakológia,
Pszichofizika, pszichofiziológia
Kognitiv tudományok
Onkológia (a rákkal foglalkozik)
Populációbiológia
Populációgenetika
Populációdinamika
Szupraindividuális vagy szünbiológia
Biotika, florisztika, faunisztika
Cönológia (társulástan)
Szünfenobiológia
Ökológia
Őslénytan (Paleontológia)
Ősnövénytan,
Ősállattan
Rendszertan (Taxonómia, Szisztematika)
Sejtbiológia (Citológia)
Szaporodásbiológia (reprodukciós biológia)
Származástan
Kladisztika
Szociobiológia
Szövettan (hisztológia)
Természetvédelmi biológia
Toxikológia (a mérgezésekkel foglalkozik)Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!